O Redakcji

Najlepszym sposobem kontaktu z redakcją jest droga elektroniczna. Adres redakcji to redakcja@cwiszn.pl

 

 

Karolina Szymaniak - literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka i lektorka języka jidysz. Zajmuje się nowoczesną literaturą jidysz, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety. Autorka książki poświęconej estetyce polsko-jidyszowej pisarki Debory Vogel (2006). Redaktorka dwujęzycznej antologii Warszawska awangarda jidysz (2005). Obecnie redaguje dwujęzyczną antologię poezji kobiet (we współpracy z Joanną Lisek i Bellą Szwarcman) oraz wraz z Joanną Nalewajko-Kulikov przygotowuje polskojęzyczną antologię poświęconą kulturze jidysz w ZSRR. Stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnia "Polityka". Mieszka w Krakowie. Smaży konfitury i powidła z cynamonem.

 

Anna Szyba – urodzona w Warszawie w 1981 roku. Absolwentka kulturoznawstwa, współpracowniczka Anki Grupińskiej w projektach „Świadek Żydowskiego Stulecia” oraz „Zapisywanie Żydowskiego Świata w Polsce”, obecnie pracuje nad projektem rozprawy doktorskiej w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

Barbara Klicka - ur. 30 kwietnia 1981 r. W 2000 roku ukazała się jej debiutancka książka poetycka. Współzałożycielka Literackich, prezeska Fundacji 100 Szt., redaktorka kwartalnika "Cwiszn". Jej teksty publikowane były m.in. w Studium, Kursywie, LiteRacjach, Arkadii.

 

 

 

 

Agata Kondrat - Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje doktorat o kontaktach językowych i kulturowych polsko-jidysz. Zajmuje się głównie badaniem szeroko rozumianych wpływów języka polskiego na jidysz. Stypendystka m.in. The Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Vilnius Yiddish Institute, YIVO Institute for Jewish Research. Uczy jidysz i niemieckiego w Warszawie.

 

Kasia Kazimierowska - redaktor w dzienniku Rzeczpospolita i w kwartalniku Res Publica Nowa, współpracuje z Kulturą Liberalną, pisze o Warszawie, filmach, książkach, zakochana w Portugalii, lokalna patriotka na Saskiej Kepię

 

 

 

 

 

Marek Tuszewicki – urodzony w Płocku w 1981 roku, historyk, tłumacz i lektor języka jidysz. Autor przekładu księgi pamięci gminy żydowskiej ze Szczekocin (2010) oraz publikowanych w różnych tomach tłumaczeń współczesnej literatury jidysz. Dorywczo zajmuje się pracą redaktorską. Współpracuje m.in. z Fundacją Shalom, JCC Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz jidyszową prasą. W Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą żydowskiej kulturze ludowej.

 

Anna Tenenbaum - ur. w 1989 roku. Absolwentka wiedzy o kulturze na Filologii Polskiej UJ, pisze pracę magisterską pod kierunkiem dr. hab. Jacka Leociaka i dr Iwony Kurz w Instytucie Kultury Polskiej UW. Od 2005 roku pracuje dla Fundacji Joint Distribution Committee Poland, a obecnie również dla marki odzieżowej RISK made in warsaw, gdzie odpowiada między innymi za żydowską kolekcję ubrań risk OY*.