Ostatni Numer

 

 

02 Wstęp
02 Karolina Szymaniak, Ceci n’est pas un adieu
06 Kobieta żydowska

[Przekroje]
06 Sima Zalcberg, „Ułudą wdzięk, ulotną piękność”. Kobiety chasydzkie wobec zwyczaju golenia głów
16 Magdalena Kozłowska, Kobiety i Cukunft
20 Joanna Lisek, Poza cnue. Miłość w jidyszowej literaturze kobiet

[Portrety i źródła]
Bertha Pappenheim
26 Elisa Klapheck, Lara Dämmig, Bat kol – głos Berthy Pappenheim
35 Poezje Berthy Pappenheim
Róża Centnerszwerowa
38 Zuzanna Kołodziejska, W szeregu tworów poronionych. Róża Centnerszwerowa o języku Żydów i nie tylko
Regina Liliental
42 Dorota Liliental, Prababka
51 Piotr Grącikowski, Lilientalowa asymilatorką? Komentarz historyka
52 Regina Eiger-Lilientalowa, Już czas… (głos w kwestii żydowskiej)
Róża Melzerowa
56 Maria Antosik-Piela, Pani syjonistka, Róża Melzerowa
61 Róża Pomeranz-Melzerowa, Zadanie i praca kobiety żydowskiej w najbliższej przyszłości
Pua Rakowska
63 Katarzyna Czerwonogóra, Czy istnieje typowa syjonistka?
65 Pua Rakowska, Czy można połączyć pracę społeczną z obowiązkami rodzinnymi?
Sara Szenirer
67 Joanna Lisek, Sara Szenirer. Matka Bejs Jakow
68 Sara Szenirer, Pamiętnik (fragmenty)
70 Sara Szenirer, Z „Pism zebranych” (fragmenty)
Miriam Ulinower
75 Natalia Krynicka, Jak stworzyć sobie babcię?
77 Miriam Ulinower, Dwa wiersze
Bejle Schaechter-Gottesman
78 Janina Wurbs, Linjes ritmisze / Rytmiczne linie Bejle Schaechter-Gottesman (1920–2013)
Ida Kamińska
80 Anna Rozenfeld, Ida Kamińska na falach eteru. Powrót
80 Ida Kamińska, Audycja żydowska z 3 grudnia 1946 r.

83 LITERATURA
83 Jente Serdacki, Bez mieszkania
86 Rochl Broches, Zogerka
88 Roza Palatnik, Z powodu dziewczynki
92 Szyra Gorszman, Nie wygadały się
98 Rikuda Potasz, Rumija i szofar

100 JĘZYK
100 Agata Kondrat, Nowoczesny Szulman
101 Mojsze Szulman, Slawizmy w słownictwie języka jidysz

109 REPORTAŻ
109 Alicja Rosé, Jidyszystki
114 KOMIKS
114 Nowe surowce są potrzebne. Ewa Wrembel na podstawie montażu Debory Vogel

118 WYWIAD
118 Życia ciąg dalszy. Z Józefem Henem rozmawia Remigiusz Grzela
125 Byli. To bardzo dużo. Z Gołdą Tencer rozmawia Remigiusz Grzela

132 KULTURA I KOBIETY
132 Rozwinąć skrzydła… w jidysz. Z Basyą Schechter rozmawia Agnieszka Legutko
137 Kobiety w Baraku Kultury. Z Przemkiem Prasnowskim rozmawia Joanna Lisek

144 FILM
144 „Żydowski bohater na ekranie to był dla władzy duży kłopot”. Z prof. Tadeuszem Lubelskim rozmawia
Piotr Śmiałowski
154 Joanna Ostrowska, „Marginesy”. Kino kobiet w Izraelu i Palestynie
159 A cufal? Przypadek? Z Gabrielą von Seltmann i Uwem von Seltmannem rozmawia Anna Rozenfeld

164 ARCHIWUM
164 Karolina Szymaniak, Puste dzwonki. Karta z historii jidyszowego sporu o poezję kobiecą
167 Kadia Mołodowski, Spotkania (1930)
168 Kadia Mołodowski, Parę słów o poezji kobiecej (1936)

170 WYDARZENIA
170 Agnieszka Ilwicka-Sheppard, Jidisze froj, derwach!
Semiarium o kobiecej podmiotowości w nowych studiach jidyszystycznych w Polsce

172 NOTY KSIĄŻKOWE

174 HISTORIA JEDNEGO ZDJĘCIA

177 FISZKI