Zamów „Cwiszn” do domu!
Wyślij e-list na adres: prenumerata@cwiszn.pl

Prenumerata krajowa:
numery 1/2, 3 i 4 – 44 zł
Fundacja Shalom pokrywa koszty wysyłki dla indywidualnych prenumeratorów prywatnych. Dla pozostałych prenumeratorów koszt przesyłki jednego egzemplarza to 5 zł.
Wpłaty prosimy kierować na konto
nr 61 1910 1048 2203 6002 5685 0012

Prenumerata zagraniczna:
– Europa (w tym Rosja i Izrael),
numery 1/2, 3 i 4 – 11 euro plus 3x6 euro (koszty wysyłki)
Wpłaty prosimy kierować na konto
nr PL 42 1910 1123 2200 2941 2121 0003 SWIFT – DEUTPLPK


– pozostałe kraje,
numery 1/2, 3 i 4 – 15 dolarów plus 3x8 dolarów (koszty wysyłki)
Wpłaty prosimy kierować na konto
nr PL 69 1910 1123 2200 2941 2121 0002 – SWIFT – DEUTPLPK

Istnieje również możliwość zamówienia pojedynczych archiwalnych numerów „Cwiszn”. Ceny odpowiednio 19,90 zł za numer podwójny i 11,90 za pojedynczy lub 5 euro/7dolarów za numer podwójny
i 3 euro/4 dolary za pojedynczy. W przypadku zamawiania numerów pojedynczych należy doliczyć koszty przesyłki w kwocie odpowiednio 5 zł/6 euro/8 dolarów za każdy numer. Wpłat proszę dokonywać na odpowiednie konto podane wyżej w zależności od adresu zamówienia.
W razie potrzeby redakcja udzieli wszelkiej pomocy.


Proszę tylko wysłać e-list na adres prenumerata@cwiszn.pl lub zwykłą pocztą na adres wydawcy z dopiskiem „Prenumerata”.