„Nostalgia w obrazie i słowie”

Prezentacja czwartego numeru CWISZN Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce, pt. „Nostalgia w obrazie i słowie” .

godz. 18.00
Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 8
Warszawa

Wstęp wolny

O nostalgii, tej żydowskiej, napisano już wiele. Jak zatem zaskoczyć czytelników? „Cwiszn” przyjął założenie nieco inne – nostalgię można wyrazić nie tylko słowem, ale i obrazem: zdjęciem, rysunkiem, prostą grafiką. Tego trudu podjęli się współcześni młodzi, choć uznani już artyści – Agata Dudek i Omri Shapira. Wszystkie te prace uzupełniają fotografie z przeszłości. Jednak nie zapominamy również o słowie. W tym numerze piszą dla nas m.in. Jicchok Luden, redaktor naczelny wydawanego w Izraelu pisma „Lebn-fragn”, Marek Nowogrodzki, tłumacz i współpracownik YIVO w Nowym Jorku, Jacek Leociak, znawca historii getta warszawskiego, historyk sztuki i krytyk Andrzej Szczerski czy Anne Lipphardt, niemiecka badaczka topografii żydowskich.
Ten numer „Cwiszn” to też ciekawe, pełne smaczków rozmowy z dr Magdaleną Rutą, Omrim Shapirą, Piotrem Cieplakiem, Rafaelem Goldwaserem i Fanią Brancowską.
Dialog współczesnych artystów z kulturą jidysz to w tym numerze m.in. prezentacja prac izraelskiej grupy performerów Sala Manca. Jej członkowie korzystają w swoich działaniach z literatury, sztuki i filmu jidysz. W „Cwiszn” piszą między innymi o swoim ostatnim spektaklu, którego przygotowali jako rezydenci wiedeńskiego studia Ritesinstitute. Spektakl stanowi dialog z niemym filmem Ost und West (Wschód i Zachód) Sidneya Goldina i Iwana Abramsona, produkcji austriackiej, nakręconym w 1923 roku, którego fragmenty obejrzymy podczas spotkania wokół czwartego numeru „Cwiszn”.